Borrsvängen AB

HTC Superfloor™

HTC Superfloor alla miljöerHållbart och vackert

HTC Superfloor™ är ett komplett koncept för betongpolering. Metoden bearbetar betongytan maskinellt och avlägsnar det övre skiktet av cementslam och exponerar den underliggande, mer hållbara betongen. Den befintliga betongen slipas och poleras enligt en tillförlitlig och grundligt testad metod, med HTC:s effektiva maskiner och diamantverktyg. Resultatet blir ett golv med helt slät yta av hög kvalitet, både funktionellt och estetiskt.

Mer ekonomiskt än andra lösningar

HTC Superfloor™ är ett extremt ekonomiskt alternativ för alla slags affärsverksamheter. Jämfört med traditionella metoder för betonggolv, som epoxi, erbjuder HTC Superfloor™ oslagbar hållbarhet. Bearbetad konstruktionsbetong har obegränsad livslängd, vilket i praktiken innebär samma livslängd som byggnaden. Den initiala investeringen är lika stor som eller lägre än den för traditionella golvlösningar, men den låga underhållskostnaden och den längre livslängden gör HTC Superfloor™ till det mest lönsamma investeringsalternativet.

Miljövänligt

HTC Superfloor™ bidrar till en renare miljö och en bättre arbetsmiljö. Det har låg livscykelkostnad och lång livslängd och är framtidens naturliga golvval för industri, butiker och offentliga lokaler som skolor och vårdinrättningar.

Det perfekta industrigolvet

Industrigolv är ett av många användningsområden för HTC Superfloor™, polerat betonggolv. Flera tester, bland annat i ”Livscykelanalys av industrigolv”, visar att egenskaperna hos ett HTC Superfloor™ gör det perfekt att använda som industrigolv. För mer information besök gärna HTC Floor Systems hemsida.